Tag: syaikh muhammad bin shalih

  • Bolehkah Zakat Fitrah Dibagikan ke Daerah Lain?

    Bolehkah Zakat Fitrah Dibagikan ke Daerah Lain?

    loading… Zakat harta memiliki waktu yang sangat luas sedangkan zakat fithri sebaliknya hanya satu atau dua hari menjelang salat Ied. Ilustrasi: Ist Bolehkan zakat fitrah disalurkan di daerah lain? Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang mashur dari mazhab Hanabilah dalam masalah ini tidak boleh, sebab zakat fithri tidak boleh dipindahkan dari tempat asal diwajibkannya…