Bolehkah Zakat Fitrah Dibagikan ke Daerah Lain?


loading…

Zakat harta memiliki waktu yang sangat luas sedangkan zakat fithri sebaliknya hanya satu atau dua hari menjelang salat Ied. Ilustrasi: Ist

Bolehkan zakat fitrah disalurkan di daerah lain? Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang mashur dari mazhab Hanabilah dalam masalah ini tidak boleh, sebab zakat fithri tidak boleh dipindahkan dari tempat asal diwajibkannya kecuali jika pada tempat tersebut tidak ada yang berhak menerimanya.

“Jika tidak ada yang berhak menerimanya, maka zakat tersebut hendaknya dibagikan kepada negeri yang terdekat. Penduduk setempat yang fakir itu lebih berhak menerima zakat,” katanya dalam buku “Fatawa Syaikh Muhammad Al-Shaleh Al-Utsaimin” yang dalam edisi Indonesia menjadi “257 Tanya Jawab, Fatwa-Fatwa Al-Utsaimin“.

Menurutnya, jika dalam suatu negeri tidak ada orang fakir, maka zakat boleh disalurkan ke negeri lainnya. Begitu pula menurut pendapat yang kuat, bolehnya menyalurkan zakat ke negeri lain tergantung kemaslahatan yang ada. Tetapi zakat fithri tidak sama dengan zakat harta dalam hal waktu.

“Zakat harta memiliki waktu yang sangat luas sedangkan zakat fithri sebaliknya hanya satu atau dua hari menjelang salat Ied,” ujarnya.

Baca Juga

Macam-macam Zakat Selain Zakat Fitrah

(mhy)


Posted

in

by